PA3HMP

Home Page

 

Ga direct naar het artikel over de draadantenne uit de cqpa 2/2006 en 3/2006

 

 

 

''Indien het hier in 't vaderland zoo gelegen is, dat men de waarheid niet

mag spreken, zoo ist er ellendig gesteld;

Nochtans zal ik die spreken zoo lang als mijn oogen open staan.''

 

Michiel Adriaansz de Ruyter (1672)